News | Întrebări şi răspunsuri | Contact
Cea mai tare idee
să câştige!
News
Cum şi cine jurizează?
Iata castigatorii celei de-a doua editii
Locul I: Ciubotariu Andrei, student Facultatea de Electronica si Telecomunicatii Iasi si Marian Andrei
Prelungim înscrierile şi adăugăm o nouă temă pentru concursul Idei tari
În urma numeroaselor sugestii venite atât din partea studenţilor, cât şi a profesorilor, s-a decis
A doua ediţie începe azi, 25 octombrie 2010
Premii în valoare totală de 10 000 euro pentru soluţii multimedia la cea de-a doua ediţie a competiţiei
Deschidem înscrierile
Începând de azi, te aşteptăm să te înscrii!
Cum se jurizează? | Cine jurizează?
Cine jurizează?

Alina Mihaela PETRI

a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, specializarea Marketing în anul 1998.

În prezent este Director Divizia Portal din cadrul Romtelecom. Are în subordine atât Departamentul Dezvoltare Website şi Online care se ocupă de strategie, vânzări, marketing şi comunicare online şi dezvoltarea de noi afaceri online pentru segmental rezidenţial, cât şi Departamentul Dezvoltare Activităţi Publicitare, care se ocupă de dezvoltarea produselor existente pentru a le transforma în vehicule media atractive pentru investitorii în publicitate şi de extinderea canalelor de comunicare pentru acestea.

În trecut a ocupat funcţiile de Coordonator Marketing & Vânzări, Manager Marketing & Vânzări şi Director Executiv în cadrul Springtrest SRL, Manager Departamentul Internaţional de Marketing & Vânzări pentru România & Bulgaria în cadrul Estee Lauder Hellas şi Managing Director Blacklime Events, acumulând o experienţă de 13 ani în marketing.


Bogdan ORZA

s-a născut în Târgu Mureş în 1973. A absolvit Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii a Universităţii Tehnice din Cluj Napoca în anul 1996 şi a susţinut teza de doctorat în domeniul aplicaţiilor multimedia destinate educaţiei la distanţă în anul 2005.

Începând cu anul 1997 a fost implicat în activităţi didactice şi de cercetare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, unde în prezent este Conferenţiar la catedra de Comunicaţii.
Totodată, coordonează activitatea de cercetare a peste 15 tineri cercetători şi doctoranzi în cadrul Centrului de Tehnologii Multimedia şi Educaţie la Distanţă, dezvoltat şi susţinut prin proiecte naţionale şi internaţionale.

Este autor sau coautor a 4 cărţi din domeniul tehnologiilor multimedia, procesărilor digitale de imagini şi televiziunii precum şi a peste 40 de lucrări ştiinţifice în domeniu. Totodată a fost implicat în peste 20 de proiecte de cercetare şi dezvoltare aplicativă.

Ariile de interes din domeniul didactic şi cel al cercetării sunt: tehnologii multimedia, baze de date, ingineria sistemelor audio-video, codarea şi compresia datelor multimedia, aplicaţii de management al informaţiilor.


Daniela TĂRNICERIU

s-a născut în Iaşi, în anul 1960 şi este profesor şi coordonator doctorat la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

În perioada 2005 – 2008 a fost prodecan al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi, iar din 2008 este Şef de catedră la Facultatea de Telecomunicaţii Iaşi.
Este titular al disciplinelor Procesarea digitală a semnalelor, Procesarea statistică a semnalelor, Compresie şi Criptare în cadrul direcţiei de studii aprofundate pentru Radicomunicaţii digitale.

Printre zonele sale de interes se numără Teoria Transmisiunii Informaţiei şi Procesarea Digitală a Semnalelor.

Este autoare si coautoare a 8 carti, peste 110 articole în reviste şi în volume ale unor conferinţe şi simpozioane din ţară şi străinătate.

Doamna Tărniceru este, de asemenea, evaluator ANSTI, expert CNCSIS, CEEX şi recenzent la reviste din ţară şi străinătate


Ioannis Antoniadis

este născut în Atena, Grecia, în anul 1972. A obţinut diploma de Inginerie Informatică şi IT în anul 1996, cea de master în Inginerie Software în anul 1997 şi cea de MBA în Administrarea Afacerilor în anul 2000.

În prezent este Director Coordonator Inginerie Sisteme şi Reţea de Bază în cadrul Romtelecom. Anterior a ocupat funcţia de Director de Dezvoltare a Serviciilor, în cadrul aceleiaşi companii.

De-a lungul carieirei sale a deţinut diferite poziţii în cadrul OTE, precum: Manager Reţea de Date sau Manager Transmisiuni.

Ioannis Antoniadis are 12 ani de experienţă în industriile telecom şi software.


Cristian NEGRESCU

s-a născut în Constanţa în anul 1964. În prezent este profesor universitar la Catedra de Telecomunicaţii din cadrul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii, Universitatea Politehnică Bucureşti. În cadrul aceleiaşi facultăţi a obţinut diploma de inginer în 1988 şi titlul de doctor în 1997.

Este autor sau coautor a peste 100 de lucrări ştiinţifice, incluzând articole prezentate în reviste sau volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (peste 60), cărţi şi îndrumare de laborator(9), contracte de cercetare (26), comunicări şi prelegeri (15).

Are ca domenii de interes: Prelucrarea numerică a semnalului vocal (analiză, compresie, sinteză, codare) şi a semnalelor audio (compresie, codare, reducere zgomot, clasificare, control câmp acustic, virtualizare surse sonore, compensare ecou acustic etc.), Comunicaţii multimedia (playere, streamere, procesoare de flux, evaluare calitate audio), Inginerie audio, Psihoacustică.

A dezvoltat cursuri universitare noi: Sisteme adaptive, Percepţia stimulilor audiovizuali, Codoare vocale. Compresia audio mono şi multicanal, Inginerie audio, Codoare video şi Sisteme multimedia. Servere de conţinut, procesoare de flux şi terminale multimedia.

Este coordonator al programului de studii de master Comunicaţii multimedia, coordonator al grupului şi laboratorului Cercetări Avansate Multimedia şi membru AES, ASA, IEEE.

Din 2008 este prodecan al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.


Radu Adrian VASIU

s-a născut în Lugoj, în anul 1957. În prezent este profesor universitar la Departamentul de Comunicaţii din cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Politehnica din Timişoara, secretar ştiinţific al Senatului U.P. din Timişoara, director adjunct al Centrului de Învăţământ la Distanţă şi coordonator de programe europene (Tempus, Leonardo, Socrates, Phare Multi-Country). În 1982 a obţinut diploma de inginer electronist, în 1998 titlul de doctor inginer, iar în 1999 diploma de specializare în Învăţământ la Distanţă.

A fost inginer stagiar la Întreprinderea de Construcţii Navale şi Prelucrări la Cald Drobeta Turnu-Severin, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetare pentru Sudură şi Încercarea Materialelor Timişoara, cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Automatizări Timişoara, asistent universitar la Departamentul de Comunicaţii din cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Politehnica din Timişoara, şef de lucrări şi conferenţiar în cadrul Departamentului de Comunicaţii, responsabil învăţământ la distanţă şi coordonator programe Europene în cadrul facultăţii.

Din anul 2004 este Secretar Stiinţific al Universităţii Politehnica din Timişoara, coordonând activitatea de cercetare ştiinţifică a universităţii, precum şi resortul de Programe şi Relaţii Internaţionale. Din 2005 este conducător de doctorat, în domeniul de specializare Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii. A publicat 5 cărţi şi peste 70 articole şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate sau în volumele unor conferinţe internaţionale.

Are ca domenii de interes: multimedia, e-learning, dezvoltarea aplicaţiilor interactive, compresia audio-video, televiziunea interactivă, testarea echipamentelor electronice şi de telecomunicaţii.

Este membru al IEEE Communications Society şi IEEE Computer Society, EDEN (European Distance and E-learning Network), IASTED (International Association of Science and Technology Engineers for Development), EuroPACE (European Portal for Advanced Collaboration in e-learning), IADIS (International Association for Development of the Information Society), Asociaţia Inginerilor Electronişti din Timişoara, Comisia pentru Integrare Europeană a Academiei Române Timişoara şi preşedinte EATA (European Association for Telematics Applications).

© Idei tari - 2010 | Toate drepturile rezervate
Un proiect